Engelen

Engelen zijn mystieke wezens die een directe afsplitsing zijn van God, of de Goddelijke energie. In verband met eventuele negatieve lading omtrent religie en God, kun je er ook voor kiezen om het de Bron te noemen].

Engelen horen niet bij 1 specifiek geloof. Engelen waren er tenslotte al, voor er mensen en/of religie bestond.

Zij zijn onvoorwaardelijke liefde en hun energie is er 1 vanuit het principe van overvloed en volledige perfectie.

Zij helpen je om je zieledoelen te leven en het hoogste haalbare uit jezelf te halen.

Engelen zijn multidimensionaal. Dat betekent dat zij geen vaste vorm hebben zoals wij. Zij kunnen overal tegelijk aanwezig zijn. Wees dus nooit bang dat wanneer je een engel om hulp vraagt, je hem of haar weghaalt bij een ander.

Engelen zijn geen geïncarneerde mensen, zij hebben dus nooit op aarde geleefd als mensen. [behalve Aartsengel Metatron en Aartsengel Sandalfon]. Zij hebben dus ook geen menselijke emoties, en denken en handelen ook niet zoals mensen dat doen. Zij verwachten niks terug, ze ver- of beoordelen niet, ze vinden je vragen ook  “nooit genoeg”, zij vinden het ALTIJD waard om je te helpen en doen dat graag, en zijn zullen je nooit alleen laten of in de steek laten. Zij zijn pure liefde en kijken altijd naar ons vanuit pure liefde.

Engelen willen niks liever dan ons helpen. Zij hebben zich echter te houden aan “onze vrije wil” en kunnen ons zodoende alleen helpen als we dat toestaan, en wanneer wij hen zelf om hulp vragen.

Daarom is vragen en het stellen van een duidelijke vraag zo belangrijk. Zij kunnen en zullen niks doen indien wij niks vragen. Het enige waarbij zij mogen ingrijpen, zonder onze toestemming, is wanneer wij vroegtijdig zouden komen te overlijden.

Tekenen van de engelen

De engelen communiceren op verschillende manieren.

De meest voorkomende tekenen zijn veertjes, munten, wolken in de vorm van engelen of engelenvleugels, bloemengeuren zonder dat er bloemen in de buurt zijn, regenbogen, teksten die je leest of hoort [songteksten bv] waar je je door aangesproken voelt of vaker hoort, gedachten die je keer op keer ineens in je hoofd krijgt en terugkerende getallen. Sommige zien ook lichtflitsen of horen een lang piepend geluid in hun oren.

Op die manier stellen ze je gerust of laten je weten welke stap je bv moet zetten. Elk teken laat in ieder geval zien dat ze bij je zijn en je horen en je helpen.

Het is wel belangrijk om onderscheid te maken in een paar dingen. Zo staat er bv dat terugkerende gedachten een teken van de engelen kan zijn. Echter….dat betekent niet dat elke gedachte die keer op keer terug komt ook van de engelen is. Hoe weet je nou dat een teken ook van de engelen is en niet bv van een andere entiteit?

Engelen

 • Voelt warm aan en liefdevol
 • Geeft je een veilig gevoel, zelfs
  als je wordt gewaarschuwt voor
  gevaar.
 • Herhaalde ingevingen om iets in
  je leven te veranderen of een
  bepaalde stap te zetten.
 • Positief en geeft kracht
 • Opwindende ideeen die
  Je energie geven
 • De zinnen beginnen meestal
  met je of wij
 • De boodschap hangt samen
  met je vraag of situatie

Geen engelen

 • voelt koud en prikkelend
 • maakt je bang en
  paniekerig
 • ingevingen om je leven te
  veranderen , maar met
  wisselende thema’s,
  ideeen uit wanhoop.
 • ontmoedigend en negatief
 • deprimerende en
  beangstigende gedachten
 • de zinnen beginnen meestal
  met ik
 • de boodschap is onduidelijk
  of onsamenhangend

 

Algemeen kun je dus stellen dat een engelenervaring warm, veilig en liefdevol voelt. Is dit niet het geval, dan kan het voortkomen uit ons eigen ego, of heb je te maken met entiteiten of aardgebonden geesten. [Geesten die gebonden zijn aan de aarde omdat ze bang zijn terug te keren naar het licht,  of omdat ze gehecht zijn aan aardse bezittingen of verslavingen].

Meer over aardgebonden geesten en entiteiten kun je lezen onder het kopje “blog